Alles wat je moet weten over een EED audit

29/09/2023

Energie efficiëntie wordt steeds belangrijker. Zo ook in het bedrijfsleven. Het onderzoeken van de huidige staat van de energie efficiëntie van bedrijven in Nederland is daarbij van belang. Vanuit het RVO worden allerlei verplichting en ondersteuningsregelingen opgesteld om de energie efficiëntie van zakelijk Nederland te bevorderen. Een van de belangrijkste audits in Europa is de EED audit, die bedrijven helpt hun energieverbruik te evalueren en te optimaliseren. 

In dit artikel gaan we dieper in op wat een EED-audit precies is en hoe de EED-auditplicht eruitziet vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

zonnepanelen voor bedrijven

Wat is een EED audit?

EED staat voor Energy Efficiency Directive, ofwel de richtlijn energie efficiëntie. Het is een Europese wetgeving die tot doel heeft het energieverbruik in de Europese Unie te verminderen en de overgang naar een meer duurzame energievoorziening te versnellen. Een EED audit is een instrument dat is ontworpen om bedrijven te helpen bij het identificeren van mogelijkheden voor energiebesparing en het verbeteren van hun energie-efficiëntie. Dit gaat samen met de energiebesparingsplicht

Een EED-audit is een grondige beoordeling van het energieverbruik en de energie-efficiëntie van een organisatie. Het hoofddoel is om potentiële energiebesparingen te identificeren en aanbevelingen te doen om de energie-efficiëntie te verbeteren. Deze aanbevelingen kunnen variëren van eenvoudige gedragsveranderingen tot grootschalige investeringen in energiezuinige technologieën.

Waarom is de EED Audit Belangrijk?

De EED-audit is van cruciaal belang om verschillende redenen:

 1. Energiebesparing: door het identificeren van inefficiënties in het energieverbruik kunnen bedrijven aanzienlijke kosten besparen door minder energie te verbruiken.
 2. Milieubescherming: minder energieverbruik betekent verminderde uitstoot van broeikasgassen en een positieve impact op het milieu. Het draagt bij aan de Europese inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.
 3. Wettelijke verplichting: in veel Europese landen, waaronder Nederland, is de EED-auditplicht wettelijk verplicht voor bepaalde organisaties. Het niet naleven van deze verplichting kan leiden tot boetes en juridische consequenties.
 4. Concurrentievoordeel: bedrijven die actief investeren in energie-efficiëntie kunnen zich onderscheiden van hun concurrenten, wat hun reputatie kan verbeteren en nieuwe zakelijke kansen kan opleveren.

 

De EED Auditplicht van het RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is de Nederlandse overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het implementeren van de EED-richtlijn en het toezicht houden op de naleving ervan in Nederland. De EED Auditplicht in Nederland is gebaseerd op deze richtlijn en is van toepassing op organisaties die voldoen aan bepaalde criteria.

De EED Auditplicht van het RVO

In Nederland zijn de belangrijkste criteria voor de EED Auditplicht als volgt:

 1. Grote Ondernemingen: Ondernemingen met meer dan 250 werknemers of een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen zijn onderworpen aan de EED Auditplicht.

 2. Niet-financiële Organisaties: Organisaties die niet-financiële rapporten opstellen volgens de EU-richtlijn inzake niet-financiële informatie, zijn ook onderworpen aan de EED Auditplicht.

Het is belangrijk op te merken dat de EED Auditplicht om de vier jaar van toepassing is op de betrokken organisaties.

Wat zijn de Stappen van de EED Audit?

De EED Audit bestaat uit verschillende stappen, die in nauwe samenwerking met erkende energie-auditors moeten worden uitgevoerd:

 1. Gegevensverzameling: dit omvat het verzamelen van gedetailleerde informatie over het energieverbruik en de energie-efficiëntie van de organisatie. Dit omvat gegevens over elektriciteits-, gas- en warmteverbruik, maar ook informatie over het gebouwbeheer en de energieprestaties van apparaten.

 2. Analyse van Energieverbruik: energie-auditors analyseren de verzamelde gegevens om inefficiënties en besparingsmogelijkheden te identificeren.

 3. Rapportage en Aanbevelingen: op basis van de analyse worden gedetailleerde rapporten opgesteld met aanbevelingen voor energiebesparingen. Deze aanbevelingen moeten duidelijk en haalbaar zijn.

 4. Implementatie en Monitoring: de organisatie is verantwoordelijk voor het implementeren van de aanbevolen maatregelen en het monitoren van de voortgang om ervoor te zorgen dat de beoogde besparingen worden gerealiseerd.

 5. Rapportage van de Resultaten: organisaties moeten rapporteren over de uitvoering van de aanbevolen maatregelen en de behaalde energiebesparingen aan de RVO.

voordeel zakelijk verduurzamen

Wat zijn de Stappen van de EED Audit?

Het uitvoeren van een EED-audit kan een complexe taak zijn, en veel organisaties hebben hulp nodig om aan de vereisten te voldoen. Gelukkig zijn er professionals en organisaties die gespecialiseerd zijn in energie-audits en de EED Auditplicht. Hier zijn enkele manieren waarop ze kunnen helpen:

1. Energie-audit experts

Een erkende energie-auditor kan de gegevensverzameling, analyse en rapportage van de audit uitvoeren. Ze hebben de expertise om inefficiënties te identificeren en praktische aanbevelingen te doen. Ook Energy Architects kan jouw organisatie hierin voorzien.

2. Maatwerkadvies

Professionals kunnen organisaties helpen bij het begrijpen van de aanbevelingen van de EED-audit en bij het opstellen van een actieplan om deze aanbevelingen te implementeren. Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor jouw organisatie te bespreken.

3. Technologische oplossingen

Energy Architects kan ook helpen bij het identificeren van energie-efficiënte technologieën en oplossingen die passen bij de behoeften van de organisatie.

4. Financiële planning

Ook kunnen we informatie verstrekken over financieringsmogelijkheden en subsidies die beschikbaar zijn om de kosten van energie-efficiëntieprojecten te dekken.

5. Rapportage en compliance

Professionals kunnen helpen bij het opstellen van de vereiste rapporten en documentatie om te voldoen aan de EED-voorschriften en zorgen voor tijdige indiening bij de RVO.

Je bedrijfspand verduurzamen via 1 partij en 1 aanspreekpunt, het kan!

energy architects logo

Wil jij jouw bedrijfspand overzichtelijk verduurzamen en profiteren van alle mogelijke subsidies? Energy Architects is dé partij om slim en gemakkelijk jouw bedrijf te verduurzamen. Wij hebben namelijk een unieke werkwijze ontwikkeld waarmee we bedrijfspanden en processen van A tot Z weten te verduurzamen zonder al te veel moeite voor de ondernemer. 

We onderzoeken eerst hoe we jouw bedrijfspand het beste kunnen verduurzamen. Dit doen we door belangrijke (energie)data te verzamelen op locatie. Vervolgens maken we een waterdicht plan van aanpak om aan alle wensen en doelen te voldoen. Zo weet jij dus van te voren precies waar je aan toe bent.

Klinkt het voor jou, net als voor ons, als een strak en slim plan? Dan regelen wij als enige aanspreekpunt voor jouw bedrijf de complete verduurzaming. Wij werken samen met verschillende specialisten die als beste de duurzame ingrepen aan jouw bedrijfspand kunnen realiseren. Wij blijven jouw aanspreekpunt.

De verduurzaming achter de rug? Dan leveren we natuurlijk de best passende afterservice en eventuele onderhoud. 

Complexe woning verduurzamen?

Monument verduurzamen Utrecht

MONUMENTALE WONING VERDUURZAMEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op regelgeving voor monumenten

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van gewenste energie besparende maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, regelgeving, financiering en onderhoud

 

zelf energie opwekken

JAREN 30 WONING VERDUURZAMEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op jouw besparingsdoelen en comfortwensen

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van gewenste energie besparende maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, financiering en onderhoud

jaren 30 woning verduurzamen

JAREN 70 WONING VERDUURZAMEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op jouw besparingsdoelen en comfortwensen

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van gewenste energie besparende maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, financiering en onderhoud

woning verduurzamen

ENERGIE NEUTRAAL WONEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op de ambitie om energie neutraal te wonen

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van de nodige energie neutrale maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, financiering en onderhoud