Een ESG strategie opstellen in 4 stappen voor het moderne bedrijfsleven

13/06/2024

Moderne bedrijven staan voor grote uitdaging om de continuïteit te waarborgen en moeten zich aanpassen om met de tijd mee te gaan. Een professionele ESG strategie is een voorbeeld van vernieuwingen die moderne bedrijven moeten ondergaan. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd erkennen bedrijven het belang van duurzaamheid in hun bedrijfsvoering. Een goede ESG strategie helpt bedrijven niet alleen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen, maar verbetert ook hun relaties met stakeholders en zorgt voor naleving van steeds striktere regelgeving.

In dit artikel gaan we verder in op wat een ESG strategie is en waarom het steeds belangrijker wordt. Daarnaast geven we een stappenplan vrij waarmee bedrijven in 4 stappen een opzet kunnen maken voor een eigen ESG strategie.

Energy Architects kan bedrijven helpen om te voldoen aan alle wet- en regelgeving omtrent duurzaamheid. 

Breeam score voor bedrijven

Wat is een ESG Strategie?

Een bedrijfsgerichte ESG strategie richt zich op drie belangrijke gebieden van duurzaamheid: milieubescherming (Environmental), sociale verantwoordelijkheid (Social), en eerlijk bestuur (Governance). Deze drie pijlers helpen bedrijven om verantwoorde beslissingen te nemen die niet alleen hun financiële prestaties beïnvloeden, maar ook hun sociale impact en de gezondheid van het milieu.

  • Environmental: Dit aspect richt zich voornamelijk op hoe een bedrijf zijn ecologische impact beheert. Dit kan gaan over energieverbruik, afvalbeheer, behoud van natuurlijke hulpbronnen en de vermindering van uitstoot. Er zijn nog veel meer onderwerpen die onder environment vallen.
  • Social: Dit heeft te maken met de manier waarop een bedrijf omgaat met mensen en gemeenschappen waar het invloed op heeft, zowel intern als extern het bedrijf. Denk hierbij aan werknemersrechten, diversiteit, betrokkenheid bij de gemeenschap en de impact op lokale economieën.
  • Governance: Betreft het bestuur van een bedrijf, inclusief leiderschap, audits, interne controles, en aandeelhoudersrechten.

Hoe stel je een ESG strategie op ?

Een ESG strategie is nooit een vast opgesteld plan dat door een bedrijf gemakkelijk overgenomen kan worden. Het is belangrijk om eerst goed onderzoek te doen binnen het bedrijf om de juiste invulling te kunnen geven. 

Stap 1: beoordeling van de huidige situatie

Voordat een bedrijf zijn ESG doelen kan bepalen, moet het eerst zijn huidige activiteiten beoordelen. Dit omvat een grondige evaluatie van alle bedrijfsactiviteiten met betrekking tot hun milieu-, sociale en bestuursimpact. Deze beoordeling kan helpen om gebieden te identificeren die verbetering behoeven.

Stap 2: bepalen van doelen en KPI’s

Na de initiële beoordeling moeten bedrijven specifieke en vooral meetbare doelen opstellen voor elk aspect van ESG. Dit kan betekenen het verminderen van CO2-uitstoot, het verbeteren van werknemerstevredenheid, of het waarborgen van transparantere bedrijfsvoering. Het is belangrijk om Key Performance Indicators (KPI’s) vast te stellen om de voortgang naar deze doelen te meten. Een goede ESG strategie is niet gericht op enkele jaren. De strategie moet zo ingericht worden dat het een meerjarenplan wordt welke elk jaar opnieuw aangescherpt kan worden. 

Stap 3: implementatie van strategieën

Met de doelen duidelijk vastgesteld, moeten bedrijven nu de strategieën implementeren om de uiteindelijke doelen te behalen. Dit kan door het investeren in hernieuwbare energiebronnen, het ontwikkelen van programma’s voor werknemerswelzijn of het herzien van bestuursstructuren om de transparantie te verhogen. Dit zijn enkele voorbeelden maar kan natuurlijk heel anders ingevuld worden. 

Stap 4: monitoring en rapportage

De laatste stap is het monitoren van de voortgang en het regelmatig rapporteren over deze voortgang aan stakeholders. Dit niet alleen helpt bij het bijhouden van de prestaties, maar verbetert ook de transparantie en kan het vertrouwen van investeerders, klanten en de gemeenschap versterken. Met bijvoorbeeld een BREEAM score, kan ook de voortgang gerapporteerd worden.

Voorbeelden van effectieve ESG strategieën

Steeds meer grote en kleinere bedrijven gaan aan de slag met een duidelijk ESG strategie. Zo zijn er tal van voorbeelden die laten zien dat ESG een grote impact maakt in het moderne bedrijfsleven. Voorbeelden van concreet uitgevoerde ESG strategieën zijn vaak in een jaarverslag terug te vinden.  

  • Philips: Dit Nederlandse bedrijf heeft zich sterk gericht op het verminderen van zijn ecologische voetafdruk door te investeren in duurzame innovatie en groene technologieën. Philips streeft naar een CO2-neutrale status en maakt gebruik van 100% hernieuwbare elektriciteit. Philips heeft een concreet ESG rapport.

  • Unilever: Unilever heeft een uitgebreide ESG strategie die zich richt op het verminderen van milieu-impact en het verbeteren van sociale impact door het verhogen van de levensstandaard van gemeenschappen rondom hun operaties. De transparantie in hun governance heeft hen ook lof opgeleverd van ethische investeerders. Meer informatie.

  • ING: Als een van de leidende financiële instellingen heeft ING zich gericht op het verbeteren van haar ESG-prestaties door duurzaamheidsdoelen te stellen zoals het verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen de organisatie. Lees hier het ESG verslag van ING.

Je bedrijfspand verduurzamen via 1 partij en 1 aanspreekpunt, het kan!

energy architects logo

Wil jij jouw bedrijf of organisatie overzichtelijk verduurzamen en profiteren van alle mogelijke subsidies? Energy Architects is dé partij om slim en gemakkelijk jouw bedrijf te verduurzamen. Wij hebben namelijk een unieke werkwijze ontwikkeld waarmee we bedrijfspanden en processen van A tot Z weten te verduurzamen zonder al te veel moeite voor de ondernemer. 

We onderzoeken eerst hoe we jouw bedrijfspand het beste kunnen verduurzamen. Dit doen we door belangrijke (energie)data te verzamelen op locatie. Vervolgens maken we een waterdicht plan van aanpak om aan alle wensen en doelen te voldoen. Zo weet jij dus van te voren precies waar je aan toe bent.

Klinkt het voor jou, net als voor ons, als een strak en slim plan? Dan regelen wij als enige aanspreekpunt voor jouw bedrijf de complete verduurzaming. Wij werken samen met verschillende specialisten die als beste de duurzame ingrepen aan jouw bedrijfspand kunnen realiseren. Wij blijven jouw aanspreekpunt.

De verduurzaming achter de rug? Dan leveren we natuurlijk de best passende afterservice en eventuele onderhoud. 

Complexe woning verduurzamen?

Monument verduurzamen Utrecht

MONUMENTALE WONING VERDUURZAMEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op regelgeving voor monumenten

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van gewenste energie besparende maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, regelgeving, financiering en onderhoud

 

zelf energie opwekken

JAREN 30 WONING VERDUURZAMEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op jouw besparingsdoelen en comfortwensen

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van gewenste energie besparende maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, financiering en onderhoud

jaren 30 woning verduurzamen

JAREN 70 WONING VERDUURZAMEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op jouw besparingsdoelen en comfortwensen

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van gewenste energie besparende maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, financiering en onderhoud

woning verduurzamen

ENERGIE NEUTRAAL WONEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op de ambitie om energie neutraal te wonen

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van de nodige energie neutrale maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, financiering en onderhoud