MIA VAMIL – Een interessante combinatie voor zakelijk verduurzamen

26/06/2023

In een tijd waarin duurzaamheid een centrale rol speelt in het bedrijfsleven, is het belangrijk dat ondernemers worden gestimuleerd om te investeren in milieuvriendelijke oplossingen. De Nederlandse overheid heeft verschillende regelingen in het leven geroepen om zakelijk verduurzamen te stimuleren.

 Twee van de belangrijkste regelingen zijn de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). In dit artikel gaan we dieper in op deze regelingen en laten we zien hoe ze kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst voor bedrijven in Nederland. Ook vertellen we meer over de combinatie MIA VAMIL, welke zeer interessant kan zijn voor veel bedrijven. 

MIA VAMIL aftrek

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een fiscale regeling waarmee bedrijven een financieel voordeel kunnen behalen bij het investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De regeling stimuleert de aanschaf van duurzame technieken en producten door middel van een extra aftrekpost op de fiscale winst. Dit betekent dat ondernemers een bepaald percentage van het investeringsbedrag kunnen aftrekken van hun fiscale winst, waardoor ze minder belasting hoeven te betalen.

Voordelen van de MIA-regeling

De MIA-regeling biedt diverse voordelen voor ondernemers die willen investeren in duurzame bedrijfsmiddelen. Ten eerste zorgt de regeling voor een direct financieel voordeel. Het percentage van de aftrek kan oplopen tot wel 36% van het investeringsbedrag, afhankelijk van de milieuprestaties van het bedrijfsmiddel. Dit kan aanzienlijke kostenbesparingen opleveren en de terugverdientijd van de investering verkorten.

Daarnaast draagt de MIA-regeling bij aan een positief imago van het bedrijf. Door te investeren in milieuvriendelijke oplossingen laat een onderneming zien dat zij duurzaamheid serieus neemt en haar verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van het milieu. Dit kan leiden tot een grotere klantloyaliteit en een competitief voordeel ten opzichte van bedrijven die niet duurzaam opereren.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

De Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) is een regeling die bedrijven de mogelijkheid biedt om zelf te bepalen wanneer en hoeveel zij afschrijven op een investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Normaal gesproken moeten investeringen over een vastgestelde periode worden afgeschreven, maar met de VAMIL-regeling kunnen ondernemers zelf kiezen wanneer zij de afschrijving toepassen.

Voordelen van de VAMIL regeling

  1. Flexibele afschrijving: Met de VAMIL-regeling hebben ondernemers de vrijheid om zelf te bepalen wanneer en hoeveel ze afschrijven op een investering. Normaal gesproken moeten investeringen over een vastgestelde periode worden afgeschreven, maar met de VAMIL-regeling kunnen bedrijven sneller afschrijven. Dit betekent dat ze sneller kunnen profiteren van de fiscale voordelen van de investering.

  2. Liquiditeitsvoordeel: Doordat ondernemers zelf kunnen bepalen wanneer ze afschrijven, kan de VAMIL-regeling een liquiditeitsvoordeel opleveren. In plaats van de afschrijvingen gelijkmatig over meerdere jaren te verdelen, kunnen bedrijven ervoor kiezen om de afschrijvingen te concentreren in de beginjaren van de investering. Dit kan helpen bij het optimaliseren van de cashflow en het vrijmaken van financiële middelen voor andere bedrijfsbehoeften.

  3. Kostenbesparing: De VAMIL-regeling kan ook leiden tot kostenbesparingen op lange termijn. Door versneld af te schrijven op duurzame bedrijfsmiddelen kunnen bedrijven eerder belastingvoordeel behalen. Dit kan de effectieve kosten van de investering verlagen en de terugverdientijd verkorten.

  4. Stimulans voor duurzame investeringen: De VAMIL-regeling vormt een stimulans voor bedrijven om te investeren in duurzame bedrijfsmiddelen. Het biedt ondernemers de mogelijkheid om de financiële impact van duurzame investeringen te beheersen en vergroot daarmee de aantrekkelijkheid van dergelijke investeringen. Dit draagt bij aan een versnelling van de overgang naar een duurzame economie.

voordeel zakelijk verduurzamen

De combinatie MIA VAMIL

Een krachtig aspect van de MIA VAMIL combinatie is dat ze samen kunnen worden gebruikt. Ondernemers kunnen profiteren van de aftrekpost van de MIA-regeling én de flexibiliteit van de VAMIL-regeling. Dit betekent dat ze niet alleen een deel van de investeringskosten kunnen aftrekken van hun fiscale winst, maar ook zelf kunnen bepalen hoe snel ze afschrijven op de investering. Dit geeft bedrijven de mogelijkheid om hun cashflow te optimaliseren en de financiële impact van de investering beter te beheersen.

Welke investeringen komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de MIA VAMIL combinatieregeling moeten de investeringen voldoen aan bepaalde milieucriteria. Deze criteria worden jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zijn te vinden in de Milieulijst. De Milieulijst bevat een uitgebreide lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de regelingen, zoals energiezuinige apparatuur, elektrische voertuigen, milieuvriendelijke gebouwen en duurzame productieprocessen

Het is belangrijk voor ondernemers om te controleren of hun beoogde investeringen op de Milieulijst staan en voldoen aan de gestelde milieucriteria. Dit kan worden gedaan via de website van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), waar gedetailleerde informatie beschikbaar is.

Het aanvraagproces van MIA VAMIL

Het aanvragen van MIA VAMIL verloopt via de belastingaangifte. Ondernemers moeten bij de aangifte aangeven welke investeringen ze hebben gedaan en aanspraak willen maken op de regelingen. Het is belangrijk om alle benodigde documentatie en bewijsstukken te verzamelen, zoals facturen en technische specificaties van de investeringen.

Daarnaast zijn er enkele algemene voorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor de MIA- en VAMIL-regelingen. Zo moet het bedrijfsmiddel nieuw zijn, een minimale gebruiksduur hebben en binnen een bepaalde termijn in gebruik genomen worden. Het is raadzaam om de specifieke voorwaarden te raadplegen op de website van RVO of advies in te winnen bij een belastingadviseur.

Je bedrijfspand verduurzamen via 1 partij en 1 aanspreekpunt, het kan!

energy architects logo

Wil jij jouw bedrijfspand overzichtelijk verduurzamen en profiteren van alle mogelijke subsidies? Energy Architects is dé partij om slim en gemakkelijk jouw bedrijf te verduurzamen. Wij hebben namelijk een unieke werkwijze ontwikkeld waarmee we bedrijfspanden en processen van A tot Z weten te verduurzamen zonder al te veel moeite voor de ondernemer. 

We onderzoeken eerst hoe we jouw bedrijfspand het beste kunnen verduurzamen. Dit doen we door belangrijke (energie)data te verzamelen op locatie. Vervolgens maken we een waterdicht plan van aanpak om aan alle wensen en doelen te voldoen. Zo weet jij dus van te voren precies waar je aan toe bent.

Klinkt het voor jou, net als voor ons, als een strak en slim plan? Dan regelen wij als enige aanspreekpunt voor jouw bedrijf de complete verduurzaming. Wij werken samen met verschillende specialisten die als beste de duurzame ingrepen aan jouw bedrijfspand kunnen realiseren. Wij blijven jouw aanspreekpunt.

De verduurzaming achter de rug? Dan leveren we natuurlijk de best passende afterservice en eventuele onderhoud. 

Complexe woning verduurzamen?

Monument verduurzamen Utrecht

MONUMENTALE WONING VERDUURZAMEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op regelgeving voor monumenten

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van gewenste energie besparende maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, regelgeving, financiering en onderhoud

 

zelf energie opwekken

JAREN 30 WONING VERDUURZAMEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op jouw besparingsdoelen en comfortwensen

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van gewenste energie besparende maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, financiering en onderhoud

jaren 30 woning verduurzamen

JAREN 70 WONING VERDUURZAMEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op jouw besparingsdoelen en comfortwensen

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van gewenste energie besparende maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, financiering en onderhoud

woning verduurzamen

ENERGIE NEUTRAAL WONEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op de ambitie om energie neutraal te wonen

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van de nodige energie neutrale maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, financiering en onderhoud