Opslag voor zonne energie voor woningen en bedrijven

05/01/2024

De opkomst van zonne-energie heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we over energie denken en gebruiken. Een van de belangrijkste vraagstukken bij zonne-energie is de opslag ervan. De opslag voor zonne energie is een lastig iets. In dit artikel verkennen we de verschillende opslagmogelijkheden voor zonne energie, specifiek gericht op particuliere woningen en bedrijven.

* Wist je al dat Energy Architects gespecialiseerd is in het totaal verduurzamen van woningen? Wij helpen je van A tot Z en leveren dan ook de energiebesparende maatregelen op maat.

zonnepanelen voor bedrijven

Het belang van opslag voor zonne energie

De opslag voor zonne energie is om verschillende redenen belangrijk, zowel vanuit een praktisch als een milieuvriendelijk perspectief:

 1. Overbrugging van vraag en aanbod: zonne energie is afhankelijk van de zon, wat betekent dat het overdag wordt opgewekt, vooral tijdens piekuren van zonlicht. Echter, de vraag naar energie piekt vaak in de vroege avond, wanneer de zon onder gaat. Zonne energie kan dus niet altijd direct gebruikt worden. Opslagsystemen zorgen ervoor dat de overdag opgewekte energie gebruikt kan worden wanneer de vraag het hoogst is.

 2. Vermindering van afhankelijkheid van het net: met een opslagsysteem kunnen huizen en bedrijven minder afhankelijk zijn van het elektriciteitsnet. Dit kan niet alleen de elektriciteitskosten verlagen, maar ook zorgen voor een betrouwbare stroomvoorziening, zelfs tijdens stroomuitval of storingen in het net.

 3. Stabilisatie van het elektriciteitsnet: opslagsystemen kunnen helpen bij het balanceren van de belasting op het elektriciteitsnet door opgeslagen zonne-energie te leveren tijdens piekverbruikstijden. Dit kan de druk op het net verminderen en bijdragen aan de stabiliteit ervan.

 4. Duurzaamheid en milieuvoordelen: opslag van zonne-energie maakt een efficiënter en uitgebreider gebruik van hernieuwbare energiebronnen mogelijk. Dit vermindert de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, wat bijdraagt aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en andere vervuilende stoffen.

 5. Economische voordelen: naarmate technologieën voor de opslag van zonne-energie zich verder ontwikkelen, worden ze kosteneffectiever. Dit maakt zonne-energie een steeds aantrekkelijkere optie voor zowel huishoudens als bedrijven, wat leidt tot potentiële besparingen op energiekosten op lange termijn.

 6. Ondersteuning van gedecentraliseerde energieopwekking: door lokale opslag van zonne-energie kunnen gemeenschappen en individuele huishoudens meer zelfvoorzienend worden, wat leidt tot een meer gedecentraliseerd en veerkrachtig energiesysteem.

Kortom, de opslag van zonne-energie speelt een cruciale rol in de transitie naar een duurzamere, betrouwbaardere en kosteneffectievere energievoorziening.

Opslagmogelijkheden voor particulieren

 1. Thuisbatterijen

  • Werking: thuisbatterijen, zoals de Tesla Powerwall, slaan energie op die overdag door zonnepanelen wordt gegenereerd. Deze energie kan dan ’s avonds of op bewolkte dagen worden gebruikt.
  • Voordelen: thuisbatterijen bieden onafhankelijkheid van het elektriciteitsnet en kunnen energiekosten verlagen. Ze zijn ook nuttig tijdens stroomuitval.
 2. Warmteopslag systemen

  • Werking: deze systemen zetten zonne energie om in warmte, die wordt opgeslagen in bijvoorbeeld een warmwatertank.
  • Voordelen: direct gebruik van zonne energie voor verwarming, wat leidt tot vermindering van het gebruik van traditionele energiebronnen voor verwarming.
 3. Energie Delen via het Net

  • Werking: overtollige energie wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet, waarvoor de gebruiker een vergoeding ontvangt. Dit heet salderen. Echter is Nederlandse overheid bezig om de salderingsregeling langzaam af te bouwen.
  • Voordelen: eenvoudige oplossing zonder noodzaak voor eigen opslagapparatuur. Het draagt ook bij aan het groene energienetwerk.

Opslagmogelijkheden voor bedrijven

 1. Grotere energieopslagsystemen

  • Werking: grote batterijsystemen die aanzienlijke hoeveelheden energie kunnen opslaan, geschikt voor industriële toepassingen.
  • Voordelen: vermindert de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet en biedt energiezekerheid, vooral belangrijk voor bedrijven met een hoog energieverbruik.
 2. Energiebeheersystemen

  • Werking: geavanceerde systemen die de energieproductie en -verbruik beheren, vaak gecombineerd met AI-technologieën voor optimalisatie.
  • Voordelen: efficiëntie in energiegebruik, verminderde kosten en verbeterde duurzaamheid van bedrijfsvoering.
 3. Virtuele energiecentrales

  • Werking: een netwerk van gedistribueerde energiebronnen die samenwerken om energie op te slaan en te leveren.
  • Voordelen: maakt flexibel en efficiënt gebruik van hernieuwbare energiebronnen mogelijk en ondersteunt het algemene elektriciteitsnet.

Je woning verduurzamen via 1 partij en 1 aanspreekpunt, het kan!

Energy Architects kan jou van A tot Z helpen met het verduurzamen van jouw woning. Met een duurzame woning kan je flink besparen op jouw energiekosten. Een duurzame investering in je huis is dus ook snel weer terugverdiend.

Als enige aanspreekpunt verduurzamen we samen jouw woning. We zoeken van te voren gedetailleerd uit hoe we jouw woning het beste kunnen verduurzamen en daarmee jouw doelen te kunnen voltooien. We stellen een op maat gemaakt plan van aanpak op en werken zo toe naar het meest financieel aantrekkelijk en winstgevende pakket aan maatregelen.

Vervolgens regelen wij de gehele uitvoering. Samen met onze partners zorgen we voor het verduurzamen van jouw woning. Echter zijn wij altijd jouw enige aanspreekpunt, je regelt alles dus alleen met ons en daardoor kunnen we je ook echt verzekeren van een mooi resultaat

Benieuwd naar hoeveel jij kan besparen met het verduurzamen van je woning? Doe eens onze gratis bespaarcheck en zie binnen 1 minuut hoeveel jij mogelijk kan besparen op jouw energieverbruik

Complexe woning verduurzamen?

Monument verduurzamen Utrecht

MONUMENTALE WONING VERDUURZAMEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op regelgeving voor monumenten

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van gewenste energie besparende maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, regelgeving, financiering en onderhoud

 

zelf energie opwekken

JAREN 30 WONING VERDUURZAMEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op jouw besparingsdoelen en comfortwensen

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van gewenste energie besparende maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, financiering en onderhoud

jaren 30 woning verduurzamen

JAREN 70 WONING VERDUURZAMEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op jouw besparingsdoelen en comfortwensen

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van gewenste energie besparende maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, financiering en onderhoud

woning verduurzamen

ENERGIE NEUTRAAL WONEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op de ambitie om energie neutraal te wonen

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van de nodige energie neutrale maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, financiering en onderhoud