Hoe werkt de zakelijke subsidie voor zonnepanelen SDE++ in 2023

10/01/2023

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE) stimuleert de overheid duurzame energieproductie en CO2-reductie. De SDE-subsidie is ontwikkeld in 2008 en sindsdien verbreed naar de SDE++ subsidie, waardoor nu ook wordt gekeken naar CO2 reducerende projecten en hoeveel uitstoot daarmee voorkomen wordt. Grootverbruikers met een zakelijke aansluiting groter dan 3 x 80 Ampère, kunnen gebruikmaken van de SDE++ subsidie. Op weg naar een beter klimaat speelt de SDE++ subsidie dus een grote rol voor de zakelijke markt.

SDE++ 2023: in 2023 zal de SDE++ subsidie er echter iets anders uit komen te zien. In deze blog lees je waar je in 2023 allemaal rekening mee dient te houden en ons advies voor zakelijk verduurzamen.

 

zakelijk duurzaam

Hoe werkt de SDE++ 2023?

De SDE++ 2023 is een exploitatiesubsidie, wat inhoudt dat je middels de SDE++ subsidie voor zonnepanelen (of andere duurzame energiebronnen) subsidie ontvangt voor de opgewekte groene energie. De kosten van het opwekken van groene energie kunnen namelijk nog weel eens hoger zijn dan de kosten van fossiele energie. Om deze drempel te verlagen, is er de SDE++ subsidie. Deze subsidie voor zonnepanelen krijg je in de periode dat ze nog niet rendabel zijn, hiermee wil de overheid de energietransitie van jouw bedrijf stimuleren. Met de SDE++ 2023 subsidie voor zonnepanelen vergoedt de overheid het verschil tussen de marktprijs van de geleverde energie en de kostprijs van de duurzame energie. 

Dankzij de subsidie is het dus mogelijk om met zonnepanelen duurzame energie met een rendabele businesscases te realiseren. De SDE++ subsidie moet je overigens niet verwarren met de ISDE-subsidie voor zonnepanelen. De ISDE-subsidie is namelijk de investeringssubsidie voor zonnepanelen.

Hoe kom ik in aanmerking voor de SDE++ Subsidie?

Om een SDE++ subsidie aan te vragen, zijn er elk jaar verschillende openstellingsronde van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze openstellingsrondes voor een SDE++ subsidie bestaan elk uit vier fases. Elke fase heeft een fasegrens, waardoor je alleen de SDE++ subsidie voor je zonnepanelen kan aanvragen tot een bepaald subsidiebedrag per ton CO2. De laagste subsidie aanvragen krijgen dus voorrang, om te stimuleren projecten zo goedkoop mogelijk te realiseren. Hierdoor kan met hetzelfde budget meer CO2-reductie mogelijk gemaakt worden. Daarna wordt de SDE++ 2023 stapsgewijs opengesteld voor hogere subsidie aanvragen. Na het indienen worden alle SDE++ subsidie aanvragen door de RVO beoordeeld. Dan controleren ze of de aanvraag volledig en correct is en kijken ze naar het budget van de SDE++ subsidie dat uitgekeerd kan worden. Wanneer dit allemaal op groen licht staat, wordt de SDE++ subsidie toegekend.

SDE++ 2023 - Het RVO laat weten weinig subsidie vrij te geven

Door de hoge energieprijzen is het voorlopige correctiebedrag (de gemiddelde energieprijs van het voorgaande jaar) hoger dan de afgelopen jaar. Dit betekent dat het RVO heeft aangegeven in 2023 weinig tot geen SDE++-subsidie uitkeren. Dit komt omdat de SDE++ rekening houdt met onder meer de opbrengsten uit de door u opgewekte energie. 

De verwachting is dat de energieprijzen de komende tijd hoog blijven. De gevolgen daarvan voor een eventuele subsidie kan je inschatten door de Kenmerken van de SDE++ nog eens na te lezen op de website van het RVO.

Je bedrijfspand verduurzamen via 1 partij en 1 aanspreekpunt, het kan!

energy architects logo

Wil jij jouw kantoorpand overzichtelijk verduurzamen en profiteren van alle mogelijke subsidies? Energy Architects is dé partij om slim en gemakkelijk jouw bedrijf te verduurzamen. Wij hebben namelijk een unieke werkwijze ontwikkeld waarmee we bedrijfspanden van A tot Z weten te verduurzamen zonder al te veel moeite voor de ondernemer. 

We onderzoeken eerst hoe we jouw bedrijfspand het beste kunnen verduurzamen. Dit doen we door belangrijke (energie)data te verzamelen op locatie. Vervolgens maken we een waterdicht plan van aanpak om aan alle wensen en doelen te voldoen. Zo weet jij dus van te voren precies waar je aan toe bent.

Klinkt het voor jou, net als voor ons, als een strak en slim plan? Dan regelen wij als enige aanspreekpunt voor jouw bedrijf de complete verduurzaming. Wij werken samen met verschillende specialisten die als beste de duurzame ingrepen aan jouw bedrijfspand kunnen realiseren. Wij blijven jouw aanspreekpunt.

De verduurzaming achter de rug? Dan leveren we natuurlijk de best passende afterservice en eventuele onderhoud. 

Complexe woning verduurzamen?

Monument verduurzamen Utrecht

MONUMENTALE WONING VERDUURZAMEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op regelgeving voor monumenten

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van gewenste energie besparende maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, regelgeving, financiering en onderhoud

 

zelf energie opwekken

JAREN 30 WONING VERDUURZAMEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op jouw besparingsdoelen en comfortwensen

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van gewenste energie besparende maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, financiering en onderhoud

jaren 30 woning verduurzamen

JAREN 70 WONING VERDUURZAMEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op jouw besparingsdoelen en comfortwensen

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van gewenste energie besparende maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, financiering en onderhoud

woning verduurzamen

ENERGIE NEUTRAAL WONEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op de ambitie om energie neutraal te wonen

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van de nodige energie neutrale maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, financiering en onderhoud