Zonnepanelen verplicht voor bedrijven sinds 1 juli 2023

05/07/2023

Met ingang van 1 juli 2023 zijn zonnepanelen verplicht voor bedrijven die meer dan 50 duizend kWh op jaarbasis verbruiken. Deze duurzame stap, genomen door de overheid, zal zorgen voor een nieuw tijdperk van zakelijke duurzame energieopwekking en benadrukt het belang van een groene toekomst. Bedrijven, groot en klein, uit alle sectoren, worden aangespoord om hun verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan een duurzamere samenleving.

Via de energiebesparingsplicht, die al een langere periode van kracht is, worden bedrijven nu ook verplicht te investeren in zonnepanelen mits zij voldoen aan de voorwaarden. In dit artikel duiken we in de voorwaarden van het feit dat zonnepanelen verplicht kunnen worden en leggen we je uit hoe ook jouw bedrijf hier goed op in kan spelen.

zonnepanelen voor bedrijven

Via de energiebesparingsplicht investeren in zonnepanelen

Vanaf 1 juli 2023 zijn er strengere regels van kracht met betrekking tot energiebesparing in bedrijven en instellingen. Deze nieuwe regelgeving heeft tot gevolg dat bedrijven die vallen onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS), de glastuinbouwsector en bedrijven die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben, zoals afvalverwerkingsbedrijven en zware industrie, verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te treffen.

Naast het implementeren van energiebesparende maatregelen, is het ook verplicht om maatregelen te nemen voor de productie of overstap naar hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen. Deze verplichting geldt wanneer de investering een terugverdientijd van 5 jaar of minder heeft en leidt tot een verlaging van de CO2-uitstoot. De specifieke verplichte maatregelen zijn vastgelegd in de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML), die voor 19 bedrijfstakken zijn opgesteld. Zonnepanelen zijn opgenomen in twee van deze lijsten, namelijk die voor gebouwen en faciliteiten.

Vanaf 2.000 vierkante meter

De erkende maatregel ‘zonnepanelen’ is bedoeld voor bedrijven met grotere daken vanaf 2.000 vierkante meter die nog niet volledig voorzien zijn van zonnepanelen en het hele jaar door elektriciteitsverbruik hebben. Om aan deze maatregel te voldoen, moeten bedrijven beschikken over een grootverbruikersaansluiting en voldoende ruimte hebben voor minimaal 300 kilowattpiek aan zonnepanelen. Daarnaast moet het dak de komende 10 jaar niet gerenoveerd hoeven te worden en moet de verzekeraar akkoord gaan met de plaatsing van de zonnepanelen zonder significante premieverhoging.

Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zijn bedrijven en instellingen niet verplicht om zonnepanelen te installeren. Als het versterken van het dak noodzakelijk is om zonnepanelen te kunnen plaatsen, brengt dit extra kosten met zich mee en is de terugverdientijd volgens de overheid niet haalbaar binnen 5 jaar.

Onderzoeks- en informatieplicht

Naast de energiebesparingsplicht is er in 2019 ook een informatieplicht ingevoerd, waarbij bedrijven en instellingen elke 4 jaar moeten rapporteren over de getroffen maatregelen. De volgende indieningsdatum voor de informatieplicht is vastgesteld op 1 december 2023. Bedrijven dienen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te rapporteren over reeds uitgevoerde en nog te nemen maatregelen.

Voor de glastuinbouwsector wordt een aparte lijst met specifieke terugverdientijden opgesteld vanwege afwijkende energieprijzen. Deze lijst zal binnenkort worden gepubliceerd. Het toezicht en de handhaving van de energiebesparingsplicht, inclusief de informatie- en onderzoeksplicht, wordt momenteel deels uitgevoerd en zal vanaf 1 juli 2023 volledig worden overgedragen aan de 29 regionale omgevingsdiensten.

SDE++ 2023

Zonnepanelen verplicht, maar nog steeds interessant

De verplichting om zonnepanelen te installeren is het resultaat van uitgebreid onderzoek en overleg met experts op het gebied van energie en milieu. Het potentieel van zonne-energie is onmiskenbaar: het vermindert de CO2-uitstoot, verlaagt de energiekosten op de lange termijn en vermindert de druk op het elektriciteitsnetwerk. Door zonnepanelen verplicht te stellen, worden bedrijven gestimuleerd om de voordelen van deze duurzame technologie te benutten en bij te dragen aan een schonere en groenere toekomst.

Dat zonnepanelen verplicht gesteld kunnen worden zal niet door ieder bedrijf gewaardeerd worden, maar het laat bedrijven wel nadenken over de interessante voordelen van zonnepanelen voor het bedrijf

Voordelen van zakelijk investeren in zonnepanelen

Hoewel de initiële investering voor zonnepanelen een uitdaging kan zijn, biedt het gebruik van zonne-energie bedrijven op de lange termijn aanzienlijke financiële voordelen. Door de afhankelijkheid van traditionele energiebronnen te verminderen, kunnen bedrijven besparen op hun energiekosten en tegelijkertijd profiteren van stabiele energieprijzen. Daarnaast opent de mogelijkheid om overtollige energie terug te leveren aan het net nieuwe inkomstenstromen en zakelijke kansen voor bedrijven, waardoor ze een actieve rol kunnen spelen in de energiemarkt en deel kunnen uitmaken van een gedecentraliseerd energiesysteem.

subsidie verduurzamen woning 2022 goed

Overheid ondersteunt bedrijven op weg naar duurzaamheid

Om bedrijven te ondersteunen bij de implementatie van zonnepanelen, heeft de overheid verschillende stimuleringsmaatregelen en subsidies geïntroduceerd. Deze programma’s bieden financiële ondersteuning en begeleiding bij het financieren, installeren, beheren en onderhouden van zonnepanelen. Met deze steunmaatregelen wordt de overgang naar zonne-energie zo soepel mogelijk gemaakt en worden de kosten voor bedrijven verlicht. Lees via onderstaande linkjes meer over de ondersteunende maatregelen:

Een gedeelde verantwoordelijkheid voor een groenere toekomst

De verplichting van zonnepanelen voor bedrijven is een collectieve inspanning om de transitie naar duurzaamheid te versnellen. Het vereist samenwerking tussen de overheid, bedrijven en de samenleving als geheel. Door zonnepanelen te omarmen, kunnen bedrijven een positieve impact hebben op het milieu, bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot en een groenere toekomst mogelijk maken.

Met zonnepanelen verplicht gesteld voor bedrijven sinds 1 juli 2023 is Nederland op weg naar een duurzamere samenleving. Deze revolutionaire stap zal niet alleen de ecologische voetafdruk verminderen, maar ook financiële voordelen bieden aan bedrijven en nieuwe economische kansen creëren. Door gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen, kunnen we een groene en duurzame toekomst realiseren voor de komende generaties.

Je bedrijfspand verduurzamen via 1 partij en 1 aanspreekpunt, het kan!

energy architects logo

Wil jij jouw bedrijfspand overzichtelijk verduurzamen en profiteren van alle mogelijke subsidies? Energy Architects is dé partij om slim en gemakkelijk jouw bedrijf te verduurzamen. Wij hebben namelijk een unieke werkwijze ontwikkeld waarmee we bedrijfspanden en processen van A tot Z weten te verduurzamen zonder al te veel moeite voor de ondernemer. 

We onderzoeken eerst hoe we jouw bedrijfspand het beste kunnen verduurzamen. Dit doen we door belangrijke (energie)data te verzamelen op locatie. Vervolgens maken we een waterdicht plan van aanpak om aan alle wensen en doelen te voldoen. Zo weet jij dus van te voren precies waar je aan toe bent.

Klinkt het voor jou, net als voor ons, als een strak en slim plan? Dan regelen wij als enige aanspreekpunt voor jouw bedrijf de complete verduurzaming. Wij werken samen met verschillende specialisten die als beste de duurzame ingrepen aan jouw bedrijfspand kunnen realiseren. Wij blijven jouw aanspreekpunt.

De verduurzaming achter de rug? Dan leveren we natuurlijk de best passende afterservice en eventuele onderhoud. 

Complexe woning verduurzamen?

Monument verduurzamen Utrecht

MONUMENTALE WONING VERDUURZAMEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op regelgeving voor monumenten

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van gewenste energie besparende maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, regelgeving, financiering en onderhoud

 

zelf energie opwekken

JAREN 30 WONING VERDUURZAMEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op jouw besparingsdoelen en comfortwensen

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van gewenste energie besparende maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, financiering en onderhoud

jaren 30 woning verduurzamen

JAREN 70 WONING VERDUURZAMEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op jouw besparingsdoelen en comfortwensen

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van gewenste energie besparende maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, financiering en onderhoud

woning verduurzamen

ENERGIE NEUTRAAL WONEN

Persoonlijke intake bij jou thuis

 Onderbouwd advies afgestemd op de ambitie om energie neutraal te wonen

Duidelijk overzicht van kosten, baten, financiering en subsidies

Implementatie van de nodige energie neutrale maatregelen

Ondersteuning bij regelen van subsidies, financiering en onderhoud