COP waarde warmtepomp berekenen in 4 stappen

cop waarde warmtepomp

Een warmtepomp is een duurzaam alternatief voor de traditionele CV ketel. Duurzaam omdat een warmtepomp ervoor zorgt dat jouw woning zonder of met minder aardgas verwarmt kan worden. Maar ook duurzaam omdat een warmtepomp over het algemeen een hoge efficiëntie heeft. Die efficiënte wordt uitgedrukt in een COP waarde warmtepomp. Met efficiëntie bedoelen we het dat wanneer er bijvoorbeeld 1 […]

Is scope 12 verplicht voor bedrijfspanden met zonnepanelen?

scope 12 verplicht

De Scios Scope 12-keuring is een technische keuring voor zonnestroominstallaties. Deze keuringen kunnen alleen uitgevoerd worden door inspecteurs met de Scios Scope 12 certificaten, en dat is niet voor niets. Zonnepanelen worden namelijk niet altijd correct geïnstalleerd en vooral bij grote installaties kan er dan nog wel eens wat mis gaan. Een Scope 12 keuring […]

Waarom verduurzamen slim en noodzakelijk tegelijk is

waarom verduurzamen

Waarom verduurzamen slim een noodzakelijk is? Dat komt doordat we met het verduurzamen van bijvoorbeeld onze woning of bedrijfspand, we veel (energie gerelateerde) kosten kunnen besparen. Maar naast het feit dat we er zelf op termijn geld mee kunnen verdienen, is het verduurzamen van onze woningen en bedrijfspanden ook echt noodzakelijk.  Fossielen energiebronnen zoals aardgas […]

Opslag duurzame energie kosten voor bedrijven

opslag duurzame energie

De opslag duurzame energie (wordt afgekort als ODE) is een heffing of belasting vanuit de overheid op het verbruik van aardgas en elektriciteit. Deze heffing geldt voor zowel consumenten als bedrijven. Met de opbrengsten wordt de productie van duurzame energie en de terugdringing van CO2 gestimuleerd (bijvoorbeeld de SDE++ subsidie). De Belastingdienst is verantwoordelijk voor […]

Hoe zonnepanelen stroom direct gebruiken jou financieel het meeste oplevert

zonnepanelen stroom direct gebruiken

Ben je aan het oriënteren om zonnepanelen aan te schaffen, of heb je al zonnepanelen, dan heb je vast al eens gehoord over de salderingsregeling. Deze zal langzaam verdwijnen en dus wordt het efficiënter omgaan met de opgewekte stroom uit zonnepanelen steeds belangrijker. Zonnepanelen stroom direct gebruiken is en zal altijd de meest rendabele manier zijn om stroom […]

Hoe werkt de zakelijke subsidie voor zonnepanelen SDE++ in 2023

SDE++ 2023

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE) stimuleert de overheid duurzame energieproductie en CO2-reductie. De SDE-subsidie is ontwikkeld in 2008 en sindsdien verbreed naar de SDE++ subsidie, waardoor nu ook wordt gekeken naar CO2 reducerende projecten en hoeveel uitstoot daarmee voorkomen wordt. Grootverbruikers met een zakelijke aansluiting groter dan 3 x 80 Ampère, kunnen […]

Bedrijfspand verduurzamen in 4 duidelijke stappen

bedrijfspand verduurzamen

Of jouw bedrijf nou moet voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving, het energieverbruik verlaagd moet worden om kosten te besparen of duurzaam ondernemen het imago van het bedrijf moet versterken, het begint bij het bedrijfspand verduurzamen. Zonder duurzaam bedrijfspand, zal je namelijk geen van deze doelen realiseren en is duurzaam ondernemen als het ware […]

Voldoen aan de energiebesparingsplicht in 2023 – Overzichtelijk besparen

energiebesparingsplicht bedrijven

De RVO heeft bedrijven een energiebesparingsplicht opgelegd om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren. Dit betekent dat bedrijven en instellingen die per jaar meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas gebruiken, deze energiebesparende maatregelen verplicht moeten uitvoeren.  Maar hoe kan een bedrijf hier nou het beste invulling aan geven? […]

Een verplicht energielabel C voor jouw kantoorpand?

verplicht energielabel c kantoren

Wist je al dat per januari 2023 alle kantoorgebouwen voorzien moeten zijn van een verplicht energielabel C of beter? Het is namelijk zo dat de overheid dit verplicht heeft gesteld voor alle bedrijven in Nederland. Voldoet jouw kantoorpand in januari 2023 niet aan deze verplichting, dan mag dit pand niet meer gebruikt worden als kantoor. […]